Projektowanie procesów wytwarzania i montażu | Szkolenie TQMsoft

Ćwiczenie potencjału montażowego. Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Zawartość

  Analiza efektywności montażu.

  ćwiczenie potencjału montażowego

  Przepływ i proces technologiczny. Ćwiczenie: ergonomia na stanowiskach pracy. Projektowanie stanowisk produkcyjnych pod autonomiczne utrzymanie.

  ćwiczenie potencjału montażowego

  Ćwiczenia podczas szkolenia wykonywane są indywidualnie oraz zespołowo. Adresaci kierownicy i specjaliści z działów projektowych, specjaliści działów wdrożeniowych, inżynierowie procesu, utrzymania ruchu, jakości, osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych, soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania,soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

  ćwiczenie potencjału montażowego

  Korzyści dla uczestnika według jakich zasad kształtowane są wymagania wobec wyrobu, kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych, określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów, analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości, zdawać sobie sprawę jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i ćwiczenie potencjału montażowego.

  Metodyka Teoria oparta na przykładach ilustrowanych materiałem filmowym. Warsztaty zespołowe.

  ćwiczenie potencjału montażowego

  Dyskusje nt. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Opinie uczestników Duże doświadczenie i wiedza z zakresu produkcji.

  ćwiczenie potencjału montażowego

  Atmosfera sprzyjająca bezstresowemu przyjmowaniu wiedzy.