Jak odbywa się stosunek płciowy? - przebieg, techniki

Mężczyzna stosunek seksualny, Seks łączy seniorów

Przyjęto do druku: Omówiono także szczególny typ relacji między mężczyzną i kobietą — zgwałcenie. To ostatnie zagadnienie wybrano do analizy dlatego, że skupia się w nim wiele ważnych, choć także kontrowersyjnych poglądów ewolucjonistów.

Słowa kluczowe: orgazm, owulacja, gwałt, psychologia ewolucyjna Seksuologia Polska ; 12 1 : 15—22 Abstract Selected feminine sexual-reproductive mechanisms such as: orgasm and ovulation, within the evolutionary paradigm shall be considered in the article. A special type of relationship between men and women — rape, will mężczyzna stosunek seksualny discussed here as well. mężczyzna stosunek seksualny

Seksualność i problemy seksualne mężczyzn

The reason why the last matter has been selected for analysis, is that it covers many important as well as controversial views of evolutionists. Key words: orgasm, ovulation, rape, evolutionary psychology Polish Sexology ; 12 1 : 15—22 Wprowadzenie Zarówno psychologia mężczyzna stosunek seksualny, jak i seksuologia zajmują się rozrodczością człowieka.

na temat penisa zagęszczającego

Psychologia ewolucyjna traktuje rozrodczość jako sposób, poprzez który gatunki, w tym i człowiek, realizują naczelny imperatyw ewolucyjny — pozostawienie po sobie potomstwa.

Seksuologia natomiast zajmuje się opisem szczegółowych funkcji seksualnych człowieka, dzięki którym rozrodczość i posiadanie potomstwa w ogóle są możliwe. Ponadto psychologia ewolucyjna programowo zajmuje się kwestią relacji między obu płciami, zaś seksuologia, w gruncie rzeczy, patrząc z pewnej perspektywy, także, gdyż seksualność w pierwszej kolejności dotyczy kwestii pojawiających się między kobietą i mężczyzną.

Tak więc mimo różnicy w poziomie analizy rozrodczości, nietrudno dostrzec, że psychologię ewolucyjną i seksuologię bardzo dużo łączy, dlatego też uprawnione jest mówienie o seksuologii ewolucyjnej. Psychologia ewolucyjna — główne założenia Ewolucjonizm jest poglądem wyrosłym na gruncie dociekań Karola Darwina, który starał się mężczyzna stosunek seksualny prymarne zasady rządzące światem istot żywych — wszystkich istot żywych.

facet drapał penisa

Powstałe na bazie ewolucjonizmu rozmaite modele teoretyczne służą do wyjaśniania różnorodności biologicznej i na tej płaszczyźnie doskonale się sprawdzają w opisywaniu zachowań organizmów żywych. Trzeba jednak przyznać, że gdy teorie ewolucyjne są wykorzystywane do wyjaśniania sposobu funkcjonowania zwierząt o różnym stopniu złożoności życia psychicznego i układu nerwowegonie spotykamy oporu ze strony środowisk naukowych.

Co musi wiedzieć o seksie kobieta i mężczyzna, żeby współżycie było zawsze udane

Problem pojawia się, gdy te same modele teoretyczne stosuje się w odniesieniu do zbiorowości ludzkich, wzbudzając niechęć do porównywania ze zwierzętami.

Psychologia ewolucyjna powstała w wyniku fuzji pomiędzy psychologią i biologią, a zajmuje się interpretacją ludzkich zachowań z perspektywy historii ewolucji gatunku Homo sapiens.

ziarna na penise

Można wyodrębnić 4 główne pytania dotyczące obszarów, wokół których koncentrują się wysiłki badaczy ewolucjonistów: 1. Dlaczego umysł ludzki został zbudowany w ten, a nie inny sposób? Jakie są mechanizmy i części składowe umysłu? Jakie funkcje adaptacyjne pełnią poszczególne struktury umysłu? W jakie interakcje wchodzą bodźce środowiskowe szczególnie społeczne ze strukturami ludzkiego umysłu? Centralnym zagadnieniem nauk biologicznych — i chyba najciekawszym — jest biologia rozrodczości przy uwzględnieniu podziału na płeć.

Jest to bardzo interesujący obszar z 2 powodów: po pierwsze, rozmnażanie płciowe doprowadza do większego zróżnicowania cech u osobników potomnych. Sprzyja to nie tylko większej różnorodności fenotypowej, co stanowi jedną z podstaw działania sił ewolucyjnych w ogóle gdyby nie było zróżnicowania cech, np. Seksuologia ewolucyjna odnosi się do drugiego zagadnienia, czyli do ludzkich aktów seksualnych i ich mężczyzna stosunek seksualny kontekstu, to znaczy takich zmiennych, które wpływają na sposób, częstotliwość i mężczyzna stosunek seksualny podejmowania stosunków seksualnych.

Warto na wstępie przypomnieć, kto kogo wybiera do odbycia stosunku seksualnego. Zgodnie z teorią Triversa [2], płeć która inwestuje więcej w wychowanie potomstwa, będzie bardziej wybredna w wyborze partnera.

W przypadku naszego gatunku to kobieta wydatkuje więcej energii, związanej nie tylko z okresem ciąży, ale przede wszystkim z opieką nad dzieckiem do momentu, gdy stanie się samodzielne i nie będzie potrzebowało rodzicielskiej pomocy — ludzkie potomstwo przez bardzo długi czas pozostaje niezaradne, przez co i niezdolne do samodzielnego przetrwania. Ze względu na takie obciążenia kobiety wybierały na partnerów seksualnych tych mężczyzn, którzy byli gotowi mężczyzna stosunek seksualny z nimi przynajmniej do czasu, gdy wspólne potomstwo się usamodzielni, a więc byli bardziej skłonni do inwestowania rodzicielskiego.

Stąd kobiece kryteria doboru partnera seksualnego stały się adaptacją, służącą rozwiązaniu problemu dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z przyszłym potomstwem. W relacjach między kobietami a mężczyznami można wyodrębnić 2 rodzaje związków: krótkotrwałe mężczyzna stosunek seksualny długotrwałe. Te, które wiążą się inwestowaniem mężczyzny w związek i potomstwo, erekcja członek seksu do długotrwałych i cechują się specyficznymi kryteriami doboru.

Jak odbywa się stosunek płciowy i jakie są jego rodzaje?

Jak już wspomniano, kobiety inwestują więcej, w związku z czym poszukują takiego partnera, który ma zgromadzone zasoby bądź ma wszelkie kompetencje, by w przyszłości takie zasoby posiąść. Preferowanie zasobności przez kobiety wykształciło u mężczyzn między innymi takie męskie zachowania, w których zasobność może być okazywana w sposób ostentacyjny w celu przyciągnięcia uwagi kobiet. Z badań wynika, że mężczyźni chętniej kupują dobra, które szczególnie podkreślają ich status społeczno-ekonomiczny, zwiększając szanse na seks [3].

W innych badaniach [4] mężczyznom pokazywano zdjęcia atrakcyjnych kobiet, a następnie zdjęcia samochodów: okazało się, że ci mężczyźni, którzy wcześniej oglądali zdjęcia kobiet, chętniej wzięliby kredyt, by taki samochód kupić teraz niż odkładać na niego pieniądze i kupić go za parę lat.

  1. Sexual behaviours in evolutionary perspective | Marzec | Seksuologia Polska (Polish Sexology)
  2. W punkcie masażu do montażu

To badanie doskonale ilustruje, jak marketing luksusowych korporacji samochodowych wykorzystuje męskie pragnienia, prezentując swoje auta, przy których stoją piękne mężczyzna stosunek seksualny.

W świecie zwierząt tego typu zachowania nie należą do rzadkości i mogą nawet być wykorzystywane jako forma manipulacji wyborem samicy: niektóre owady w okresie godowym przynoszą samicy robaka — jest to sygnał świadczący najprawdopodobniej o chęci inwestowania. Taki samiec zostaje dopuszczony do kopulacji, po czym czasami zabiera robaka i leci do kolejnej samicy [5].

Zatem zgodnie z ewolucyjną logiką, kobieta, zanim zdecyduje się na seks, powinna poddać kandydata obserwacji pod kątem stopnia jego zaangażowania w związek. Jednymi z podstawowych wskaźników zaangażowania będą zachowania związane ze wspólnym spędzaniem czasu, dużą troską o partnerkę, a także z dzieleniem się swoimi zasobami.

Mężczyźni do związków długotrwałych również stosują własne kryteria doboru, które z kolei stanowią odpowiedź na problem adaptacyjny związany z dochowaniem wierności przez partnerkę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w hipotezie niepewności ojcowskiej.

Z tego powodu mężczyźni do związków długotrwałych wybierają kobiety, które cechuje wierność, mała skłonność do przelotnych kontaktów seksualnych, od siebie dodając system zabezpieczeń przed zdradą, czyli potężną zazdrość, która wyzwala się automatycznie na wyobrażenie zdrady fizycznej [6]. Te kryteria doboru mogą wyjaśniać powód, dla którego kobiety zaniżają liczbę partnerów seksualnych, przez co sygnalizują nienaganną reputację dotyczącą historii ich doświadczeń seksualnych, a mężczyźni zawyżają liczbę mężczyzna stosunek seksualny, co ma sygnalizować ich własną dużą wartość i atrakcyjność oraz zainteresowanie ze strony innych kobiet [7, 8].

Związek krótkotrwały opiera się na innych kryteriach i częściej środki zwiększonej erekcji obserwowalnych wskaźników płodności partnerki. Głównym celem staje się interakcja mężczyzna stosunek seksualny, do której dążą mężczyźni.

Co czwarty mężczyzna po siedemdziesiątce jest sprawny seksualnie! Według statystyk seksuologa Zbigniewa Lwa-Starowicza, większość kobiet po pięćdziesiątce ma ochotę na seks. Nie skazujmy się więc na erotyczną emeryturę, bo seks jest ważny, potrzebny i zdrowy na każdym etapie życia.

Z badań Swami i wsp. Kobiety kierują się podobnymi względami i do związku krótkotrwałego wybierają zazwyczaj mężczyzn, którzy charakteryzują się wysokim wskaźnikiem fizycznej atrakcyjności i dobrym zdrowiem, co przejawia się między innymi wysokim wzrostem, sprawnością fizyczną, czystą cerą i symetrią twarzy [10].

Tacy mężczyźni wybierani są też najczęściej w relacjach poza związkami małżeńskimi i kobiety częściej przeżywają z nimi orgazm niż w związkach ze stałym partnerem [11]. Ponieważ kobiety intuicyjnie wyczuwają, że mężczyźni szczególnie poszukują partnerek młodych i urodziwych do związków krótkotrwałych, to ich wysiłki zmierzają ku temu, by wydatkować czas i zasoby na podnoszenie własnej atrakcyjności fizycznej, odpowiadając tym samym mężczyzna stosunek seksualny pragnienia płci przeciwnej.

Zasadne wydaje się postawienie pytania, czy taki wysiłek może przynieść kobiecie jakiekolwiek korzyści poza ryzykiem ciąży i tego, że może zostać sama z potomstwem, a w sytuacji gdy jest w związku — może zostać porzucona przez stałego partnera?