czas montażu - Tłumaczenie po angielsku - Słownik polsko-angielski Diki

Czas montażu, Podłoże gotowe od zaraz!

Ford zmniejszył czas montażu samochodu z ponad godzin do 1,5 godziny. Ford reduced the assembly time of a car more than hours to 1. Dla modeli GET oferujemy opcjonalne pokrywy izolacyjne ułatwiające i skracające czas montażu.

Czas montażu i demontażu deskowań

We can supply optional insulating covers for GET models to facilitate installation and shorten the installation time. Uproszczone konstrukcje oprawy i wału skracają czas montażu. Simplified housing and shaft designs reduce installation time. Górny zacisk umieszczony na zawiasach zmniejsza czas montażu i mieści się w najczęściej używanych profilach belki.

Они никогда бы этого не допустили, -- отозвался Хилвар.

Hinged upper clamp reduces assembly time and fits inside common boom channels. Ma Trico - restrukturyzacji wewnętrznej i zewnętrznej.

na potencje maxon

Has a trico - restructuring internal and external. Antec UE rura przednia chroniąca pieszych 60 mm wysoki stal szlachetna 10V Instrukcja montazu 1. Ponadto stocznia wyjaśniła, że mimo że niektóre inwestycje mogłyby potencjalnie skrócić czas montażu, to efekt ten będzie zniwelowany istotnymi zmianami metody produkcji, polegającymi na wcześniejszym montażu wyposażenia.

Jak skrócić czas montażu podłogi?

It also explained that while some of the investments could potentially reduce assembly timethis effect would be offset by an important change in the production method, consisting in earlier outfitting. Stocznia wyjaśniła również, że aby znacznie skrócić czas montażu, niezbędne będą inwestycje w same pochylnie. The czas montażu also explained that to significantly shorten assembly time it would be necessary to invest in the slipways themselves.

System MB60E pozwala także zoptymalizować czas montażu drzwi, co przekłada się na dalsze oszczędności. MB60 system also optimizes the installation time of the czas montażu, resulting in further savings.

penis dillinger

Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Short installation time on site installation. W ofercie znajdują się również wstępnie zamontowane zestawy klocków hamulcowych - tzw.

Translation of "czas montażu" in English

Zestawy te znaczne skracają czas montażu. These sets signifi cantly reduce the assembly time. Jedynym czynnikiem, który może wywierać wpływ na czas montażu, są obecne ograniczenia finansowe stoczni wynikające z jej złej sytuacji finansowej.

Czas montażu i demontażu deskowań Czas montażu i demontażu deskowań Czas montażu i demontażu 1 m2 deskowań wynosi 0. Wielokrotność użycia sklejki wynosi około 40 razy, natomiast pozostałych elementów i konstrukcji - 80 razy program uprawnienia budowlane na komputer. Zastosowanie omawianego deskowania pozwoliło na uzyskanie 8-dniowego cyklu wykonania konstrukcji jednej kondygnacji i dniowego cyklu wykonania 4 kondygnacji budynku dwutraktowego o 17 działkach szerokość budynku 9. Deskowanie typu Stolica pozwala na jednoczesne wykonywanie ścian i stropów.

Only the effects of the financial constraints resulting from the yard's difficult financial situation could be factored out of the assembly time.

Czas montażu twierdzi, że inwestycje przewidziane w planie restrukturyzacji z r.

technika administracji penisa

The yard stated that the investment envisaged in the restructuring plan would have no impact on assembly time but would rather translate into cost reduction. Polecamy serwis i produkty Walraven.

jak pompować penisa w domu

Jak możemy pomóc zrealizować Twój projekt? Czy Ty również szukasz sposobów aby ograniczyć czas montażu?

Jak skrócić czas montażu modułów na farmach fotowoltaicznych?

We would highly recommend Walraven products and services. How can we help?

montaż po przedłużeniu

Would you like to reduce installation time on your projects? Czas montażu 30 minut.

Masy samopoziomujące, betonowe i żywiczne Jak skrócić czas montażu podłogi? Artykuł na: minut Czas to pieniądz — wiedzą to wszyscy. Zarówno inwestorzy prywatni, którym zależy na jak najszybszej możliwości wprowadzenia się do mieszkania, jak i komercyjni, którzy chcą maksymalnie skrócić czas oczekiwania na zwrot z inwestycji.

Installation time 30 minutes. Stacja czas montażu jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli. Short on site installation time. D elivered station is fully assembled, only requires the insertion of the transformer and connecting the cables. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

Obudowa ochronna na czas montażu

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or czas montażu to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or czas montażu. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.